Reklamace

 Reklamace 
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace IPRacing Shop a právním řádem platným v ČR. 
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese obchod@ipracingshop.com. 
3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. 
4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na obchod@ipracingshop.com popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. 
5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. 
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. 
7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. 

Twitter logo Facebook logo
X CAR automotive s r.o, Hybešova 46, 602 00 Brno Mobil: 604 224 015, e-mail: obchod@ipracingshop.com Provozní doba: Po - Pá: 8:30 - 17:30 hod